Kancelaria

Kancelaria Radcy Prawnego Monika Nowok w Rudzie Śląskiej świadczy pomoc prawną na rzecz osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. Zakres usług świadczonych przez kancelarię:

  • udzielanie porad prawnych
  • sporządzanie pism procesowych i opinii prawnych
  • reprezentacja przed Sądami

Pomoc prawna i porady prawne świadczone są w zakresie:

  • prawa rodzinnego i opiekuńczego (między innymi: ustanowienie rozdzielności majątkowej, separacja, rozwód, podział majątku wspólnego, alimenty, pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów, ubezwłasnowolnienie),
  • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (między innymi: przygotowanie umów, regulaminów, sporządzanie pism procesowych, reprezentowanie przed Sądem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, prowadzenie spraw dotyczących świadczeń emerytalnych, rentowych),
  • prawa cywilnego (między innymi: sprawy spadkowe, odszkodowania, zasiedzenie, służebności),
  • prawa gospodarczego i handlowego (w tym rejestracje spółek handlowych)
  • postępowania egzekucyjnego

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie podczas spotkania z klientem.
Proponowany przez kancelarię system rozliczeń to:

  • wynagrodzenie indywidualne ( oddzielnie za każdą usługę),
  • wynagrodzenie ryczałtowe( wysokość wynagrodzenia jest stała, rozliczana miesięcznie i dotyczy stałej obsługi prawnej)


Copyright © 2015 KRP Monika Nowok                                                                                                                            Created by: Daw